close

STUDIO DL zorientowane na pracę w zespole | wszechstronne | kreatywne

W ostatnich latach bardzo mocno zaangażowaliśmy się w temat oświetlenia zewnętrznego. Oprócz oświetlenia technicznego, poprawa atmosfery w tkance miejskiej przyczynia się również do dobrego samopoczucia mieszkańców i odwiedzających oraz sprzyja czytelności obrazu miasta. Zajmujemy się przede wszystkim tworzeniem globalnych masterplanów oświetleniowych, a także klimatycznym akcentowaniem miast światłem oraz spójnym i odpowiednim oświetleniem budynków. Ale również wnętrze wymaga czasem wizualnej lub energetycznej modernizacji w warunkach oświetleniowych, co częściowo uzasadniamy poprzez badania wynikające z naszej ścisłej współpracy z HAWK.