close

Modernizacja oświetlenia ulicznego w Warszwie

Studio DL jest w trakcie wykonania kompletnego projektu modernizacji oświetlenia ulicznego. Projekt wykowany jest dla ZDM Warszawa na zlecenie LUG S.A. W ramach projektu wykonywaliśmy inwentaryzację infrastruktury oświetleniowej oraz geometrii dróg niezbędnej do wykonywania obliczeń fotometrycznych. Wszystkie dane i informacje zostały skatalogowane w aplikacji ILS (Intelligent Light Space) służącejdo zarządzania infrastrukturą oświetleniową. Dzięki takiemu rozwiązaniu wszystkie dane mogą zostać udostępnione wyznaczonym podmiotom w każdym momencie. Informacje o infrastukturze i dane ulic są przypisane do danych geograficznych i konkretnych lokalizacji.

Odwiedź stronę ILS już teraz by dowiedzieć sie więcej o możliwościach modernizacji oświetlenia https://ils-app.com/

Niedługo podsumowanie z etapu pierwszego modernizacji Warszawy.