close

Dolnosaksońska Nagroda Państwowa w dziedzinie architektury 2016

W tym roku Dolnosaksońska Nagroda Państwowa w dziedzinie architektury powędrowała do biura Schilling Architekten z Kolonii i Hahn Hertling von Hantelmann, architektów krajobrazu z Hamburga za renowację i modernizację wpisanego na listę światowego dziedzictwa UNESCO Mariendom Hildesheim z muzeum katedralnym i budynkami przyległymi. Zostali uhonorowani 1 czerwca w Hanowerze wraz ze swoim budowniczym, Domkapitel Hildesheim.
Nagroda Państwowa jest najwyższym wyróżnieniem architektonicznym w Dolnej Saksonii i przyznawana jest przez państwo we współpracy z Dolnosaksońską Izbą Architektów.

Czytaj dalej…